دختران شیرازی
 

پیچک می شوم
وحشی !!
می پیچم
به پر و پای ثانیه هایت
تا حتی نتوانی
آنی
بی من
" بودن" را
زندگی کنی...!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 21:45  توسط nazanin  | 

خدایا...
بابت آن روز
که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!
من عصبانی بودم
برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد
و مــــــــــن پا فشاری می کردم

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 21:42  توسط nazanin  | 

 

میـدونی بن بست زنـدگی کـجـاست ؟
جــایــی کـه
نـه حـــق خــواسـتن داری
نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 21:41  توسط nazanin  |